Η συμβουλευτική διαδικασία που παρέχει η εταιρία μας έχει σαν στόχο την ορθή επιλογή συστημάτων, από την ευρεία γκάμα μας.

Η ομάδα υποστήριξης των έργων παρέχει τις παρακάτω ειδικές σχεδιαστικές λύσεις όταν οι ανάγκες των έργων το απαιτούν. Η εταιρεία μας, σε συνεργασία με έμπειρο αρχιτέκτονα – διακοσμητή, αναλαμβάνει δωρεάν την μέλέτη της οικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου.

Η ομάδα υποστήριξης των έργων παρέχει τις παρακάτω λύσεις ανάλογα με τη φάση του έργου.

Δωρεάν Μελέτη

Στάδιο Σχεδιασμού

 • Μελετά τα αρχιτεκτονικά σχέδια.
 • Προτείνει λύσεις, που συμβαδίζουν με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.
 • Παρατηρεί τις όψεις και μελετά τα ανοίγματα του κτιρίου.
 • Σχεδιάζει λύσεις στις όψεις και ενδεικτικές μελέτες εφαρμογής.
 • Παρέχει στατικούς υπολογισμούς.
 • Κατάθετει πίνακα επιδόσεων.
 • Παρέχει λίστα με προτεινόμενους κατασκευαστές.

Στάδιο Προσφοράς

 • Παρέχει λίστα με προτεινόμενα υλικά.
 • Βοηθά στην βελτιστοποίηση υλικών.
 • Κοστολογεί κάθε μονάδα του πίνακα ποσοτήτων.
 • Συντάσσει τα τυπικά σχέδια κάθε κατασκευής.
Δωρεάν Μελέτη
Δωρεάν Μελέτη

Στάδιο Απόδοσης

 • Παρέχει Αναλυτικούς στατικούς υπολογισμούς.
 • Πραγματοποιεί την μέτρηση επιδόσεων ενδεικτικής τυπολογίας.
 • Καταθέτει την αναλυτική μελέτη εφαρμογής και των ενδεικτικών τυπολογιών

Χρειάζεστε βοήθεια? Καλέστε μας για να σας εξυπηρετήσουμε στο 27970 29018