Γνωρίζετε το ποσοστό επιδότησης που δικαιούστε;

Στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός του σχεδίου αναβάθμισης, ανέρχεται στις 50.000€ ανά επιλέξιμη κατοικία ή 100.000€ ανά ΑΦΜ ωφελούμενου δικαιούχου (όταν πρόκειται για πάνω από μια κατοικίες), ενώ ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός κοινόχρηστων παρεμβάσεων σε πολυκατοικίες φτάνει τις 80.000€.

  • Κατηγορία 1
  • Κατηγορία 2
  • Κατηγορία 3
  • Κατηγορία 4
  • Κατηγορία 5

Aνήκετε στην 1η Κατηγορία:

Οι ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών με ατομικό δηλωθέν εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 10.000€ ή οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 20.000€. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν βασικό ποσοστό επιχορήγησης 65% και αύξηση της επιχορήγησης κατά 10% για ενεργειακή αναβάθμιση από κατηγορία Η. ή Ζ. σε κατηγορία τουλάχιστον B., καθώς και 10% επιπλέον επιχορήγηση λόγω COVID-19 σε όσους προχωρήσουν σε αναβάθμιση την περίοδο 2020 – 2021. Συνεπώς, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης για την 1η Κατηγορία είναι 85%.

Ανήκετε στην 2η Κατηγορία:

Οι ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών με ατομικό δηλωθέν εισόδημα από 10.000€ έως 20.000 € ή οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα από 20.000€ έως 30.000€. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν βασικό ποσοστό επιχορήγησης 55% και αύξηση της επιχορήγησης κατά 10% για ενεργειακή αναβάθμιση από κατηγορία Η. ή Ζ. σε κατηγορία τουλάχιστον B., καθώς και 10% επιπλέον επιχορήγηση για τον COVID-19 σε όσους προχωρήσουν σε αναβάθμιση την περίοδο 2020 – 2021. Συνεπώς, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης για τη 2η Κατηγορία είναι 75%.

Ανήκετε στην 3η Κατηγορία:

Οι ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών με ατομικό δηλωθέν εισόδημα από 20.000€ έως 30.000€ ή οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα από 30.000 € έως 40.000€. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν βασικό ποσοστό επιχορήγησης 50% και αύξηση της επιχορήγησης κατά 10% για ενεργειακή αναβάθμιση από κατηγορία Η. ή Ζ. σε κατηγορία τουλάχιστον B., καθώς και 10% επιπλέον επιχορήγηση για τον COVID-19 σε όσους προχωρήσουν σε αναβάθμιση την περίοδο 2020 – 2021. Συνεπώς, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης για την 3η Κατηγορία είναι 70%.

Ανήκετε στην 4η Κατηγορία:

Οι ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών με ατομικό δηλωθέν εισόδημα από 30.000€ έως 50.000€ ή οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα από 40.000€ έως 70.000€. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν βασικό ποσοστό επιχορήγησης 45% και αύξηση της επιχορήγησης κατά 10% για premium ενεργειακή αναβάθμιση, καθώς και 10% επιπλέον επιχορήγηση για τον COVID-19 σε όσους προχωρήσουν σε αναβάθμιση την περίοδο 2020 – 2021. Συνεπώς, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης την 4η Κατηγορία είναι 65%.

Ανήκετε στην 5η Κατηγορία:

Οι ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών με ατομικό δηλωθέν εισόδημα από 50.000€ έως 90.000€ ή οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα από 70.000€ έως 120.000€. Για την κατηγορία αυτή, τα κίνητρα περιλαμβάνουν βασικό ποσοστό επιχορήγησης 35% και αύξηση της επιχορήγησης κατά 10% για ενεργειακή αναβάθμιση από κατηγορία Η. ή Ζ. σε κατηγορία τουλάχιστον B., καθώς και 10% επιπλέον επιχορήγηση για τον COVID-19 σε όσους προχωρήσουν σε αναβάθμιση την περίοδο 2020 – 2021. Συνεπώς, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης για την 5η Κατηγορία είναι 55%.

Κατηγορίες Πολυκατοικιών

  • Πολυκατοικία Τύπου Α
  • Πολυκατοικία Τύπου Β

Για Πολυκατοικία Τύπου Α:

Η πολυκατοικία πρέπει να έχει εκδώσει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και να διαθέτει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού. Απαιτείται ακόμη, απόφαση Γενικής Συνέλευσης η οποία υποβάλλεται μέσω αίτησης από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας μαζί με τις επιμέρους αιτήσεις από τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, για επιπλέον μη κοινόχρηστες ενεργειακές παρεμβάσεις αναβάθμισης. Τέλος, χρειάζεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για το συνολικό τμήμα του κτιρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

Για Πολυκατοικία Τύπου Β:

Η πολυκατοικία πρέπει να έχει εκδώσει αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και να διαθέτει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού. Απαιτείται ακόμη, απόφαση Γενικής Συνέλευσης η οποία υποβάλλεται μέσω αίτησης από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας. Τέλος, χρειάζεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης για το συνολικό τμήμα του κτιρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.Προσοχή: Η αίτηση για πολυκατοικία Τύπου Β, αφορά μόνο σε αυτοτελείς παρεμβάσεις αναβάθμισης των κοινόχρηστων χώρων και όχι παρεμβάσεις σε διαμερίσματα.

Χρειάζεστε βοήθεια? Καλέστε μας για να σας εξυπηρετήσουμε στο 27970 29018