Ανοιγόμενα Κουφώματα

Το σπίτι παραδίδεται σε άριστη κατάσταση. Από το συνεργείο μας, πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες εργασίες που θα προκύψουν, όπως σοβατίσματα, μαρμαροποδιές κ.α.